در این ویدیو یک روش کلی برای حل نمونه سوالات مربوط به بستن گسترده‌ی مکعب‌ها ارائه شده است. با یادگیری استراتژی بیان شده در این وبینار تمام تست‌های هوش مربوط به بستن گسترده‌ مکعب‌ها را می‌توان به سادگی حل کرد.