سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان "کلید آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد" را جهت استفاده شرکت کنندگان و عموم منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سمپاد کلید آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد توسط سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان منتشر شد و در لینک‌های زیر در دسترس عموم می‌باشد:

 

 

لطفا جهت دریافت کلید آزمون روی لینک‌های زیر کلیک فرمایید

 

 

کلید آزمون‌ ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد

کلید آزمون‌ ورودی پایه دهـم مدارس سمپاد

 

 

 

لینک دریافت دفترچه سوالات

 

 

آزمون پایه هفتم(بخش اول)
آزمون پایه هفتم(بخش دوم)
 

آزمون پایه دهـم(بخش اول)
آزمون پایه دهـم(بخش دوم)