سنجش ورودی پایه هفتم مدارس دوره اول استعدادهای درخشان سراسر کشور در سال تحصیلی 99-1398

 

 

 

 لینک دانلود سوالات 👇

 

دفترچه شماره 1 آزمون سنجش هوش و استعداد ششم به هفتم

 

 

دفترچه شماره 2 آزمون سنجش هوش و استعداد ششم به هفتم

 

 

 

 

کلید آزمون ورودی پایه هفتم و پایه نهم مدارس استعداد‌های درخشان 1400-1399

 

 

 

 

 

آزمون ورودی پایه دهم 1400-1399

 

 

دفترچه شماره 1 آزمون سنجش هوش و استعداد نهم به دهم

 

 

دفترچه شماره 2 آزمون سنجش هوش و استعداد نهم به دهم